polski

Składka ORF: Pytania i odpowiedzi

Film objaśniający z napisami

1. Co to jest składka ORF?

Od 1 stycznia 2024 roku austriacki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny ORF będzie finansowany ze składki ORF (ORF-Beitrag), która zastąpi dotychczasową opłatę GIS (GIS-Gebühr). Dla wszystkich, którzy już teraz uiszczają tę opłatę, cena automatycznie się obniży.

Składka ORF w wysokości 15,30 euro miesięcznie (podstawa obliczeniowa) będzie pobierana od 1 stycznia 2024 roku przez spółkę ORF-Beitrags Service GmbH. W niektórych krajach związkowych naliczany będzie dodatek regionalny.

Od 2024 roku nie będzie już miało znaczenia, czy pod danym adresem domownicy posiadają odbiorniki radiowe i telewizyjne i z nich korzystają.

Wprowadzając nową ustawę o składce ORF, sposób finansowania radiofonii i telewizji publicznej stanie się bardziej sprawiedliwy, ponieważ każdy będzie płacił składkę. ORF realizuje mandat demokratyczny i jest własnością wszystkich obywateli. Twoje wsparcie przyczynia się do powstawania audycji i ofert programowych wysokiej jakości dla każdego mieszkańca Austrii.

2. Kto podlega obowiązkowi zapłaty składki ORF?

Wymagana jest jedna płatność na każdy adres, pod którym zameldowana jest przynajmniej jedna pełnoletnia osoba na pobyt stały (Hauptwohnsitz).

Adresy, które stanowią jedynie dodatkowe miejsce zamieszkania (Nebenwohnsitz), nie podlegają obowiązkowi opłaty.

3. A jeśli opłacam już GIS?

Osoby już zarejestrowane w GIS nie muszą podejmować żadnych działań. Zostaną bowiem automatycznie przemeldowane na niższą składkę ORF. Także status osób dotychczas zwolnionych z obowiązku opłaty nie ulegnie zmianie.

Jeśli dokonujesz zapłaty za pomocą formularza płatności (Zahlschein):

  • Możesz wygodnie skonfigurować polecenie zapłaty SEPA (SEPA-Lastschrift) – tym samym nie musisz już martwić się, że przegapisz termin płatności: orf.beitrag.at/aendern

Jesteś już zameldowany w GIS i chcesz zaktualizować swoje dane?

Uwaga: W celu wprowadzenia zmian konieczne są Twoje dane klienta. Informacje te znajdziesz na potwierdzeniu rejestracji, ostatnim rachunku lub w opisie transakcji na Twoim koncie.

4. Kto nie musi płacić składki ORF i kto może zostać zwolniony z opłaty?

Tak jak dotychczas możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty składki ORF.

Skorzystaj z naszego kalkulatora, aby w kilku krokach sprawdzić, czy spełniasz warunki zwolnienia z opłaty lub kwalifikujesz się do uzyskania dopłaty: orf.beitrag.at/befreiungsrechner

Warto wiedzieć: Tylko w przypadku otrzymania decyzji o zwolnieniu z opłaty nie będziesz otrzymywać w przyszłości wezwania do zapłaty.

5. Nie jesteś jeszcze zarejestrowany w GIS?

Dokonaj rejestracji: Rejestrując się deklarujesz, że podlegasz obowiązkowi uiszczania składki. Osoby podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty będą tym samym od 2024 roku odpowiedzialne za zapłatę składki ORF.

Możesz to zrobić w prosty sposób na stronie: orf.beitrag.at/registrieren

Wskazówka: Definiując polecenie zapłaty SEPA (SEPA-Lastschrift), możesz rozłożyć opłatę składki na 2 lub 6 płatności w roku.

Przykład bez dodatku regionalnego: 6 płatności co dwa miesiące po 30,60 euro każda, zamiast jednorazowej opłaty rocznej w wysokości 183,60 euro.

Dołącz do grona osób płacących składkę ORF

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami:

Wystarczy kilka kliknięć, aby dokonać rejestracji: orf.beitrag.at

Online. Przez 24 godziny na dobę. Bez kolejek. Rejestracja, zmiana adresu i wiele więcej.

nr telefonu:
050 200 800
(
0043 50 200 800)
pon.-pt.: 07.00-19.00

e-mail:
service@orf.beitrag.at

adres pocztowy:
ORF-Beitrags Service GmbH
Postfach 1000, 1051 Wien

osobiście:
Faulmanngasse 4, 1040 Wien
pon.- pt.: 08.00-18.00