bosanski/hrvatski/srpski (BKS)

ORF naknada pitanja & odgovori

Video s objašnjenjem s titlovima

1. Šta je ORF naknada?

Od 1. januara 2024. godine, Austrijski radio-televizijski servis (ORF) finansiraće se putem ORF doprinosa. On zamenjuje dosadašnju GIS taksu. Za sve koji su već prijavljeni, ovaj iznos će automatski biti jeftiniji. ORF doprinos u iznosu od 15,30 evra mesečno (osnovica za obračun) naplaćivaće se od 1.1.2024. od strane ORF-Beitrags Service GmbH. U nekim pokrajinama se plaća i pokrajinska taksa.

Od 2024. godine više nije važno da li na vašoj adresi imate ili koristite radio i televizijske uređaje.

Novim zakonom o ORF doprinosu finansiranje javnog emitera postaje pravednije. Na ovaj način svako plaća svoj doprinos. ORF pripada svima i ispunjava demokratski zadatak. Vaša podrška omogućava emitovanje kvalitetnih programa i ponude za sve ljude u Austriji.

2. Ko je obave- zan da plaća ORF naknadu?

Na svakoj adresi na kojoj je prijavljeno barem jedno lice starije od 18 godina kao glavno mesto prebivališta, potrebno je platiti samo jedan ORF doprinos. Adrese koje su isključivo prijavljene kao sporedno mesto prebivališta (bez prijave glavnog mesta prebivališta) nisu obavezne plaćati iznos.

Prijavite se kroz

3. Već plaćam GIS iznos?

Za sve koji su već prijavljeni, nije potrebno preduzimati nikakve korake. Automatski će biti prebačeni sa GIS takse na povoljniji ORF doprinos. Takođe, ukoliko ste oslobođeni od plaćanja, Vaše oslobođenje ostaje na snazi.

Ako još uvek plaćate putem uplatnice: Sada jednostavno podesite SEPA direktno zaduženje i nikada ne propustite rokove za plaćanje. Već ste prijavljeni u GIS i želite prepraviti svoje podatke? Jednostavno koristite naš online obrazac

4. Ko ne mora da plati ORF naknadu - ko je oslobođen plaćanja?

Zahtev za oslobađanje od plaćanja ORF doprinosa može se podneti kao i do sada.

U samo nekoliko koraka proverite pomoću kalkulatora da li ispunjavate uslove za oslob

Važno je znati: Samo sa važećim rešenjem o oslobađanju, u budućnosti nećete dobijati zahtev za plaćanje.

5. Niste prijavljeni za plaćanje GIS iznosa?

Molimo vas da izvršite registraciju: Registracija znači da se osoba definiše kao „obavezna za plaćanje doprinosa”. Osoba obavezna za plaćanje doprinosa će od 2024. biti odgovorna za plaćanje ORF doprinosa.

Prijavite se kroz samo nekoliko klikova

Savet: Uz postavljanje ovlašćenja za direktno zaduženje (SEPA-Lastschrift), iznos se može podeliti na dva puta ili šest puta godišnje. Na primer, bez pokrajinske takse: šest puta po dva meseca u iznosu od 30,60 evra, umesto jedan put za 12 meseci u iznosu od 183,60 evra.

Imate pitanja? Kontaktirajte nas:

Više informacija o ORF naknadi:

orf.beitrag.at

Jednostavno online. Non-stop. Bez čekanja. Registracija, promena adrese i još mnogo toga

Telefonskim putem:
050 200 800
(
0043 50 200 800)
Pon-Pet: 07:00-19:00

E-mail:
service@orf.beitrag.at

Poštanskim putem:
ORF-Beitrags Service GmbH
oštansko sanduče 1000, 1051 Beč

Lično:
Faulmanngasse 4, 1040 Beč
Pon-Pet: 08.00 - 18:00